Nye funderingsprincipper skal sikre kulturlag

Funderingspælene til den nye nordfløj udformes og placeres, så de bevarede rester af det middelalderlige murværk beskyttes og fortidsminderne dermed respekteres.

Det er flere hundrede år siden Nyborg Slots Nordfløj blev revet ned, men under jorden på Slotsholmen befinder fundamentet til den oprindelige fløj sig stadig.

Dette er udgangspunktet for, at en ny borgbygning nu rejses på stedet, så Nyborg Slots enestående historie som borg og kongeslot med fire fløje kan fortælles igen, og der kan skabes tilgængelighed til slottets sale for alle.

Som del af slotsprojektet, er der foretaget en grundig arkæologisk undersøgelse af slottets oprindelige fundamenter, og disse har været udgangspunkt for, hvordan den nye nordfløj kan piloteres.

- De fund, som udgravningerne har blotlagt, har været markante benspænd. Derfor har vi har måttet udvikle særlige funderingsprincipper, fortæller arkitekt Lars Juel Thiis fra CUBO Arkitekter, som leder teamet bag projektet.

Funderingspælene placeres på de steder, hvor der ikke er fundet fortidsminder i undergrunden.

- Det er en kombination af forskellige pæle, der rækker ned i undergrunden. I nogle områder anvendes skruepæle i stål, og i andre støbes større betonpæle. For at begrænse antallet af betonpæle mest muligt, forbindes disse med tværgående bjælker i beton, forklarer projektleder Lars Sørensen fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S.

I første omgang udbores nogle 12 meter dybe huller, hvori der støbes prøvepæle, hvis bæreevne skal kontrolleres, inden det endelige fundament anlægges.

Sidst opdateret 30. november 2017