Enestående slotsprojekt til 351 mio. kr. præsenteret

Tirsdag 7. november 2017 blev det godkendte projektforslag til restaurering og udbygning af Nyborg Slot præsenteret i Riddersalen på Nyborg Slot.

Det er med stor glæde og stolthed, at vi kan præsentere de af styregruppen godkendte tegninger til Nyborg Slot. Siden vinderen af arkitektkonkurrencen blev præsenteret i marts 2016, er der blevet arbejdet videre med projektet ud fra dommerkomiteens bemærkninger, og det slot, der i dag præsenteres for offentligheden er blevet udviklet og forbedret på en række områder. Projektet til 351 mio. kr. sætter nye internationale standarder for museumsbyggeri og sætter Nyborg og Nyborg Slot på verdenskortet.

Projektet omfatter ikke blot en restaurering af den oprindelige Kongefløj, men også tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj, en ringmur, en ny broforbindelse til slottet og ikke mindst en forhøjning af Vagttårnet til 22 meter, med udsigt over by og Storebælt for slottets gæster. Det endelige forslag til Torvet forventes godkendt af styregruppen i december, og vi ser frem til at præsentere dette projekt senere.

Ved præsentation af projektforslaget starter også den offentlige fase og arbejdet med lokalplanen for projektet.

Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til 301 mio. kroner er den største af sin art i Danmark i nyere tid og er blevet til i et partnerskab mellem Slots- og Kulturstyrelsen (45 mio. kr.), Nyborg Kommune (40 mio. kr.), Realdania (108 mio. kr.), A. P. Møller Fonden (108 mio. kr.) og Østfyns Museer. Hertil kommer et formidlingsprojekt på 50 mio. kr. Slottet forventes i sin nye skikkelse at stå færdigt i 2020.

Tidsplan

2011: Ideen opstod.
August 2013: Finansiering på plads.
Marts 2016: Vinderprojekt.
Maj 2018: Udbud.
August 2018: Byggestart.
September 2020: Aflevering.
Efterår 2020: Åbning.

Byggeri

Marts 2018: Kongefløjen.
August 2018: Udstillingsfløjen.
November 2018: Torvet.
Marts 2020: Formidlingsprojektet.
September 2020: Aflevering.
Efterår 2020: Åbning.

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 2159 9966.
Lars Juel Thiis, arkitekt og indehaver CUBO arkitekter, tlf. 2066 7788.
Mads Falbe-Hansen, projektleder Slots- og Kulturstyrelsen, tlf. 3392 6265.
Erland Porsmose, museumsdirektør Østfyns Museer, tlf. 6160 1003.

Sidst opdateret 07. november 2017