Destination Nyborg støtter slotsprojektet

Lige siden middelalderen har Nyborg dannet rammen om vigtige og store møder og sammenslutninger fra Danehoffet til nutidens konferencer på de store møde og konferencehoteller i Nyborg.

Det er en vigtig del af verdensarvsfortællingen i Nyborg – Danmarks Riges Hjerte. Gennem hele året har Destination NYBORG, der er en sammenslutning af byens 7 hoteller støttet op om verdensarvssatsningen og slotsprojektet i Nyborg.

Destination NYBORG har store forventninger til brobygning mellem kultur og erhverv i Nyborg. Repræsentanter for netværket er med i arbejdet med at udvikle et nyt erhvervsnetværk, der skal være med til at sætte endnu mere turbo bag den kultursatsning, som Nyborg Kommune og Østfyns Museer i disse år skaber sammen med vægtige sponsorer i og omkring Nyborg Slot til gavn for hele området.

- Erhvervs-turismeudviklingen i Nyborg er i forvejen den højeste i region Syddanmark, og det at Nyborg Slot i langt højere grad bliver et lækkert og interessant kulturcenter at besøge, vil være med til at vedholde og udbygge vores position som provinsens foretrukne møde-destination, siger Claus Frank Hansen, Nyborg Strand.

Med slotsprojektet og verdensarvssatsningen bliver Nyborg området et kulturelt epicenter, både nationalt og internationalt – det bliver særdeles attraktivt for både virksomheder og private, der ønsker at sætte deres præg og gøre deres indflydelse gældende i området ved at være en del af denne udvikling.

Destination NYBORG har stillet et stort antal værelser til rådighed til brug for arrangementer, møder og personer, der arbejder med at fremme slotsprojektet og verdensarvssatsningen. I år har det blandt andet været i forbindelse med Danehof, Reformationsdage i Nyborg og konserveringsarbejde i forbindelse med flytning og bevaring af magasiner og genstande på Nyborg Slot.

- Det er en stor og betydningsfuld hjælp. Destination NYBORG fremmer ikke bare det konkrete arbejde omkring slotsprojektet. Erhvervslivets aktive støtte og deltagelse både økonomisk og som ambassadører er en væsentlig forudsætning for at verdensarvssatsningen kan lykkes, siger afdelingsleder Janus Møller Jensen ved Nyborg Slot.

Destination NYBORG er et branchesamarbejde mellem byens 7 hoteller. Et samarbejde, der på mange måder er helt unikt. I fællesskab kan hotellerne være værter for små såvel som meget store erhvervsarrangementer eller events idet hotellerne til sammen råder over 1350 senge, 95 konferencelokaler og 1540 gratis parkeringspladser.

Se mere på destiantionnyborg.dk og slotsprojektet.nyborg.dk.

www.destiantionnyborg.dk

www.slotsprojektet.nyborg.dk

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 06. november 2017