Usædvanligt fund på usædvanlig vis ved Nyborg Slot

Allan Knudsens trænede arkæologøjne opdagede under en rundvisning ved udgravningerne omkring Nyborg Slot en lille genstand i fundamentet til det såkaldte ’Danskertårn’ – det viser sig, at der er tale om en sjælden signetring - sandsynligvis tabt under byggeriet af tårnet for næsten 500 år siden.

Mens arkæolog Allan Knudsen fra Østfyns Museer er i gang med at fortælle deltagerne i rundvisningen om det store arkæologiske arbejde på den gamle borgplads, fanger hans øjne en lille genstand nede i det frilagte fundament til danskertårnet i det sydøstlige hjørne af pladsen.

- Jeg kigger ned, og får øje på noget. Genstanden sidder fast i fundamentet, og da jeg får den fri, viser det sig, at der er tale om en ring. En rigtig fin signetring, som man brugte til at trykke sin underskrift på dokumenter og lignende, fortæller Allan Knudsen, der er en af arkæologerne i udgravningen omkring borgpladsen. Danskertårnet var svenske soldaters øgenavn for toilettårnet under deres besiddelse af Nyborg Slot under Svenskekrigene i 1600-tallet.

Tabt på et kendt tidspunkt

Ringen i sig selv er interessant, og efter konservatorer renser den efter alle kunstens regler, vil man måske kunne spore sig frem til ejermanden. Det er nemlig selve stedet, hvor ringen er fundet, der er afgørende for forståelsen af den særlige og personlige hilsen fra fortiden.

- Det specielle er, at ringen indgår i en kontekst, og det er jeg allermest glad for omkring fundet. Vi kan koble ringen sammen med byggeriet af tårnet, og det ved vi foregik i midten af 1500-tallet. På den måde har vi et ret præcist tidspunkt for, hvornår den er tabt. Det betyder, at vi måske kan være så heldige at spore den rette ejermand. Det ville være rigtig spændende, forklarer Allan Knudsen.

Det er endnu for tidligt at tolke præcist på tegnene graveret ind i ringen, men de vil træde væsentligt tydeligere frem efter konservatorernes afrensning.

Ringen blev fundet midt under en af de rundvisninger Østfyns Museer tilbyder hver onsdag klokken 15:00 ved det store arkæologiske arbejde på og omkring Nyborg Slot. Der er ingen krav om forhåndstilmelding – og hvem ved. Måske venter flere spændende fund på at blive opdaget under kommende rundvisninger.  

Sidst opdateret 27. januar 2017