Kulturminister Mette Bock besøgte Nyborg Slot

For to måneder siden blev Mette Bock fra Liberal Alliance udnævnt som ny kulturminister og overtog dermed det overordnede ansvar for slotsprojektet i Nyborg.

Derfor var hun mandag 23. januar på uformelt besøg på Nyborg Slot, hvor projektchef Annette Straagaard fra Slots- og Kulturstyrelsen præsenterede ministeren for de nyeste skitser for projektet.

Ministeren glædede sig til at følge projektet og se det stå færdigt i 2020.

På Nyborg Slot blev kulturministeren taget imod af borgmester Kenneth Muhs. Museumsdirektør Erland Porsmose og afdelingsleder for Nyborg Slot Janus Møller Jensen viste ministeren rundt på slottet.

Sidst opdateret 23. januar 2017