Nyborg Slot skulle modstå renæssancens kanoner

De arkæologiske udgravninger ved Nyborg Slot viser nu, at Christian 3. forstærkede Nyborg Slot endnu mere, end man hidtil har vidst.

Claus Frederik Sørensen angiver murens tykkelse inden Christian 3. fik den gjort halvanden meter tykkere

Hele slottes nordfløj blev i 1540’erne og 50’erne gjort godt og vel halvanden meter tykkere.

- Vi vidste godt at Christian II forstærkede slottets nordvest-hjørne, men at Nordfløjen blev forstærket i sin fulde længde er nyt, fortæller arkæolog og afdelingsleder ved Østfyns Museer, Claus Frederik Sørensen.

Forstærkningerne blev foretaget for at kunne forsvare sig mod kanoner, der på det tidspunkt var blevet så kraftige, at de var en trussel mod de eksisterende 2 meter tykke mure. Ifølge Claus Frederik Sørensen var det dog en løsning, der hurtigt blev utilstrækkelig i forhold til den hastige udvikling inden for tidens våbenteknologi, og allerede fra 1550’erne udvidedes voldanlægget nord for slottet med bastioner.

- Det var af afgørende betydning, at Nyborg Slot var på forkant med udviklingen. Christian havde netop gjort Nyborg til sin residensstad og dermed hovedby i det nye reformerede Danmark. Nyborg skulle derfor på alle måde leve op til forventninger til en moderne kongelig residensstad, fortæller Claus Frederik Sørensen.

Mød op på Nyborg Slot onsdag 22. februar kl. 19 hvor Claus Frederik Sørensen fortæller meget mere om Christian III's udvidelser og forstærkninger af Nyborg Slot.

Der er fri entré.

Sidst opdateret 09. februar 2017