Arkæologerne gør spændende fund

Arkæologerne har for første gang fundet den østlige afgrænsning af 1300-tals huset midt på borggården.

Mursten fra 1300-tallets borggård på Nyborg Slot

Stenene er sat med ler og ikke med mørtel, som der ellers er masser af i fundamentet. På de gamle tegninger hvor fundamentet første gang var afdækket, var "endevæggen" bare markeret en streg.

Men nu har vi fundet murresterne og historien om huset, der også har budt på overraskende og spændende fund tidligere om både hverdagslivet og hoflivet på borgen, står derfor mere klart. Der er også fundet andre bygningsrester et fundament, der ikke umiddelbart lader sig forklare, og en stor ovn til opvarmning. Det var her man opholdt sig hellere end på det kolde slot til hverdag.

Nu går arkæologerne i gang med at tolke de nye fund, og på den baggrund kan vi sikkert i fællesskab sige noget mere om huset og dets funktioner.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergåden, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk 

 

Sidst opdateret 31. august 2016