Nye udgravninger på Nyborg Slot

I tirsdags 9. august 2016 fortsatte Østfyns Museer de arkæologiske undersøgelser på Nyborg Slot.

Foto: Østfyns Museer

Foto: Østfyns Museer

De vil øge vores viden om et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder. Samtidig er de en vigtig og nødvendig del af det store bygge- og restaureringsprojekt, der skal genskabe konturerne af hele den middelalderlige borg og tilføje et moderne formidlingscenter.

Den 30. marts 2016 blev det afsløret, at det var et team ledet af CUBO arkitekter A/S, der havde vundet arkitektkonkurrencen bag slotsprojektet. De arkæologiske undersøgelser har hele tiden været budgetteret som en del af projektet, der ud over ny viden, også skal klarlægge, præcis hvor og hvordan de nye bygninger kan piloteres uden at skade de bevarede dele af borgen.

- Vi foretager en stribe arkæologiske sonderinger, der har til hensigt at få et overblik over de jordfaste fortidsminder, udtaler arkæolog og afdelingsleder for Østfyns Museers afdeling for landskab og arkæologi Claus Frederik Sørensen. - Resultaterne skal løbende indarbejdes i arkitekternes og ingeniørernes planer samtidig med, at vi får et endnu større kendskab til dette unikke steds historie.

Undersøgelserne aftales nøje med Slots- og Kulturstyrelsen og forventes at fortsætte både i 2016 og det meste af 2017 sideløbende med videreudviklingen af byggeprogrammet. - Det er en meget spændende proces, hvor ny viden og projektet hele tiden skal tilpasses hinanden, udtaler afdelingsleder på Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. - Og vi havde dårligt stukket spaden i jorden, før der dukkede ny spændende viden frem, som vil blive indarbejdet formidlingsmæssigt i slotsprojektet.

Undervejs vil Østfyns Museer formidle den nye viden og orientere om processen både i form af nyheder på hjemmeside, pressemeddelelser og de sociale medier, men også ved faste omvisninger i udgravningerne. Selve byggeriet forventes at gå i gang ved årsskiftet 2017/2018.

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården. Tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 12. august 2016