Pressemøde om restaureringen af Nyborg Slot og Torvet

I forbindelse med restaureringen af det unikke kulturarvsområde omkring Nyborg Slot og torvet foran rådhuset holder Nyborg Byråd pressemøde onsdag 11. marts kl. 11.

Nyborg Slot

Nyborg Slot og Nyborg by har siden middelalderen været et midtpunkt i det danske rige. Her blev Danmarks første ”grundlov” underskrevet i 1282, og samtidigt var Nyborg Slot opholdssted for danske konger gennem århundreder. Det er blandt andet den fortælling, der skal gøres synlig – dels gennem restaurering og dels gennem nybyggeri.

For at dette kan ske, er der indgået en partnerskabsaftale mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Nyborg Kommune, Realdania, A.P.Møller Fonden og Østfyns Museer. Partnerne er enige om samlet at stille 276 mio. kr. til rådighed for projektet, der skal stå færdigt i løbet af 2019.

I den forbindelse inviterer partierne i Nyborg Byråd til pressemøde onsdag 11. marts 2015 klokken 11 på Nyborg Slot.

På pressemødet vil byrådet sammen med museumsdirektør Erland Porsmose og kommunaldirektør Lars Svenningsen orientere om det samlede projekt.

Der vil være fokus på

  • Betydningen for Nyborg, ex. turister, handel m.v.
  • Tidsplan i forhold til lokalplanforhold m.v.
  • Arkitektkonkurrencen
  • Formidlingen på det forvandlede slot
  • Nyborg Slot som kandidat til at komme på UNESCO´s liste over verdens kulturarv

Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 2159 9966.

Sidst opdateret 11. marts 2015