Nyborg Byråd afsætter penge til slotsprojektet

Nyborg Byråd har på mødet d. 24. marts godkendt at Nyborg kommune afsætter en anlægsbevilling på 35,3 mio. kr. til slotsprojektet.

Foto: Østfyns Museer

Pengene skal bruges til en international projektkonkurrence om nyt byggeri på Slotsholmen, restaurering af Nyborg Slot og renovering af Torvet for at skabe et nyt samlet kulturarvsområde med styrket sammenhæng mellem slot og by og med nye formidlings- og udstillingsmuligheder. Den samlede anlægsramme til projektet udgør 276,6 mio. kr. og finansieres af A.P. Møller Fonden, Realdania, Kulturministeriet og Nyborg Kommune.

Den 23. marts blev udbudsbekendtgørelsen til en international arkitektkonkurrence offentliggjort. Vi får her mulighed for at afdække markedet for totalrådgivere, der kan komme med forslag til det omfattende projekt.

Selve arkitektkonkurrencen udskrives 2. juni 2015.

For yderligere oplysninger om konkurrencen, kontakt

Annette Straagaard, SLKE, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.
E-mail: asg@slke.dk, tlf. 3392 9977.

Konkurrencerådgiver Anne-Mette Bølling, arkitektkonkurrencer.dk.
E-mail: amb@arkitektkonkurrencerdk.dk, tlf. 2424 7049.

Yderligere information

EU-udbudsbekendtgørelsen 

Projektets baggrund

Sidst opdateret 26. marts 2015