Den ældste del af Nyborg Slot blev grundlagt i 1170’erne, men i årene omkring 1200 blev slottet udbygget af kongemagten til en stor ringmursborg i tegl.

Her mødtes det danske parlament Danehoffet, og her blev Danmarks første grundlov - Håndfæstningen fra 1282 - underskrevet i danehofsalen.

Det er det tætteste, vi kommer på middelalderens Christiansborg.  Her havde kongemagten til huse i næsten 400 år. Den første halvdel af 1500-tallet blev Nyborg Slot og by omdannet til et fyrstespejl og en planlagt residensby for den danske konge. Nyborg Slot fungerede som residensslot i landets første egentlige hovedstad, indtil kongemagten flyttede til Nordsjælland efter 1560. Tidens tand var efterfølgende hård ved slottet, indtil en ufuldstændig restaurering reddede bygningerne i begyndelsen af 1900-tallet.  

Danmarks Riges Hjerte

Slotsprojektet er et led i en større satsning i Nyborg, der har til formål at synliggøre og levendegøre den unikke kulturarv i og omkring Nyborg Slot og by. Det hele bindes sammen under overskriften Nyborg - Danmarks Riges Hjerte. Den rummer historien om Nyborg som infrastrukturelt knudepunkt og samlingspunkt i Danmark, der alt andet lige har defineret byens historie i snart 850 år.

Både fortællingerne og monumenterne er af både national og international karakter, og der arbejdes på at go/øre Nyborg til kandidat til at blive optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarven.